Hoog aan de wind bij licht weer

Hoog aan de wind bij licht weer op de A cat

Licht weer specialist George Jongen heeft de volgende tips voor iedereen die zijn of haar A-cat met licht weer hard(er) wil laten lopen...

Je vaart samen hoog aan de wind met 6/8 knopen.

Je vriend vaart hoger dan jij, wat kun je doen?

Om “ even hoog “ te lopen;

 1. ik doe een stap naar voren.
 2. ik trek de schoot strakker, zodat ik minder twist heb.
 3. ik zet mijn voorlijk losser (een enkel plooitje mag nog) - het mag echter niet onder het nulpunt komen (later meer).
 4. ik trekt de mastrotatie verder naar binnen, ik probeer nu ook de teltales aan loef net te laten stromen.
 5. ik zet, wanneer er golven zijn, de overloop 5/8 cm uit het midden.
 6. ik zorg dat ik lift krijg/heb door verder naar binnen te hangen, tegen de romp aan, of zittend op de romp (voor de verstaging). De hoge romp moet los komen.
 7. verander slechts 1 ding tegelijk.

Uitleg;

Ad 1. Doordat ik naar voren stapt, komt de neus van mijn boot dieper te liggen. Deze weerstand forceert de lift. Verder komt de spiegel uit het water.(of in elk geval hoger te liggen.) De klappen van de golf tegen onderkant van de hoge romp worden minder (kleinere hoek)

Ad 2. Strakkere schoot geeft meer lift. Ik zet de schoot in de klem en vaar sturend hoog.

Ad 3. Losser voorlijk geeft meer druk. Nulpunt bepalen doe je als volgt: Je hijst je zeil. Langzaam ga je aan je voorlijk trekken, op een bepaald moment spant je zeil zich. Het springt in model. Dat gaat gepaard met een geluid. Je doet dat een aantal keren achter elkaar, totdat je weet bij welke stand, de lap stof een zeil wordt! Dit is het Nulpunt.

Ad 4. Bij vlak water laat ik de teltales aan lij en loef, vlak afstromen. Bij golven, knijp ik de mastrotatie totdat ze vlak afstromen en zet de mast dan weer iets terug naar buiten. (loef gaat weer iets dwarrelen)

Ad 5. Als het licht weer is, kan de wind niet afstromen bij een zeil dat in het midden staat.

Ad 6. Vroeger bij mijn Prindle 15, hing ik bij licht weer in de trapeze voor de voorbeam (tussen de rompen) Ik kreeg dan al bij 3/4 knopen lift en was daardoor als eerste bij de bovenboei. Ik had een speciaal lange uitschuifbare joystick (ik stuurde door tegen de mast te drukken) Het is trouwens een super gevoel om daar te hangen en lift te krijgen.

Wat kun je vooraf, op de kant, doen (als je weet dat het licht weer is);

 1. 4 lichte latten in de top van mijn zeil (net iets meer dan 1 kg)
 2. Afhankelijk van de soort top (mag alleen de toplat zwaarder zijn (2.5 kg) - mijn “Big Head” heeft bovenin 2.5 kg.
 3. de mast naar voren zetten.
 4. Voorstagen iets strakker (let op dat de mast nog ver genoeg kan draaien)
 5. Iets minder pre-bend in de mast.
 6. Diamant spanning verhogen (dan krijg ik eerder lift)
 7. Rechte- i.p.v. kromme zwaarden ! (grapje!)

Veel plezier

George